Richt de dataroom in

Bij de zoektocht naar een geschikte investeerder komt er een moment dat men een onderzoek uit zal willen gaan voeren om te kijken of er geen lijken in de kast zitten. Dit Due Dillegene onderzoek vraagt om een goede voorbereiding. Daarom is het belangrijk om een dataroom in te richten. Een mooi platform om dit bijvoorbeeld mee te doen is Securedocs. Hiermee kun je namelijk een virtuele dataroom inrichten waar de potentiële koper alles kan vinden m.b.t. jouw bedrijf.

Nu begrijp ik dat alles een groot begrip is, vandaar dat ik je graag op weg help met een indexopgave waaraan een goede dataroom moet voldoen:

Businessplan en financials

 • Financial statements, denk aan jaarverslagen of andere financiële documentatie.
 • Bank statements, denk aan kredieten of andere verslagen vanuit de bank.
 • Bedrijfspresentatie, dit mag natuurlijk het IM zijn.
 • Data-analyse met daarin klantverloop, klantenoverzicht per type, land en/ of industrie, partneroverzicht, top 10 omzetklanten, recurring omzet en groeicijfers van de afgelopen 3 jaar.
 • Financiële projectie, dit is dus je financieel plan waar we in stap 3 over spraken.
 • Voorlopige jaarrekening lopend boekjaar.
 • Belasting, denk aan documentatie van de Belastingdienst.

Bedrijfsinformatie

 • Algemene bedrijfsinformatie, denk aan akte van oprichting, aandeelhoudersovereenkomsten, etc.
 • Notulen
 • Verzekeringen en kredieten
 • Subsidies

Personeelsinformatie

 • HR-informatie zoals personeelscontracten, secundaire arbeidsvoorwaarden, personeelsgids, lopende dossiers en een overzicht van alle medewerkers.
 • Medewerkerskosten

Intellectueel eigendom (IP)

 • IP vastleggingen
 • Licentieovereenkomsten

Overeenkomsten

 • NDAs
 • Leasecontracten
 • Klantcontracten
 • Leverancierslijst
 • Klantlijs

Een flinke lijst zoals je ziet. Daarom is het raadzaam om vroegtijdig te beginnen met het opzetten van de dataroom. Dit gaat je namelijk veel vragen en zoekwerk besparen.