Doe de Quickscan

Het 4 Step Exit Program is erop gericht om in 4 stappen uw bedrijf gereed te maken voor een volgende stap in uw groei.

Bereik je Dream Exit

4 stappen om je
Dream Exit te bereiken.

Maak een Afspraak

“Wij helpen bedrijven met Waarde Creatie zodat onze klanten hun Dream Exit behalen.

Martijn van der Hoeden

4-Step Exit Program© leidt tot optimale waarde-creatie

Om andere ondernemers te kunnen begeleiden naar een Dream Exit, hebben wij een praktisch en doeltreffend programma ontwikkeld. Het 4-Step Exit Program© zorgt voor optimale waarde-creatie op weg naar een gedeeltelijke of volledige exit. Bij een gedeeltelijke exit gaat het vaak om het ophalen van groeikapitaal en het verkopen van een deel van de aandelen. Wat je ook gaat doen, een hogere waarde van je bedrijf geeft je een betere uitgangspositie.

Het 4-Step Exit Program© is erop gericht om de beste versie van je bedrijf neer te zetten. Om dat te bereiken, doorlopen we 4 stappen die hier onder beschreven staan.

Neem nu contact op voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.

1

Intake Assessment

Intake Assessment

Het Intake Assessment is bedoeld om een compleet beeld van je organisatie te krijgen. Je begint zelf met de NMB QuickScan©. Deze tool dwingt je om na te denken over je bedrijf en geeft een eerste beeld van waar je staat. Niet onbelangrijk: de QuickScan geeft ook een indruk van hoe je zelf over je bedrijf denkt.

Bekijk hier wat de NMB QuickScan© inhoudt.

Als het rapport van de NMB QuickScan© binnen is, presenteer jij je bedrijf, je diensten en/of producten aan ons. Dit is meteen het startpunt van de DeepScan©, die door ons wordt uitgevoerd. We doen meer diepgaand onderzoek naar de toestand van je bedrijf. Als de DeepScan© eenmaal is afgerond, hebben wij een duidelijk beeld van waar je nu staat en wat jouw ambities zijn.
Nu is het onze beurt om een presentatie te geven. Wij laten zien wat onze initiële visie op jouw bedrijf is.

Deze eerste stap eindigt met een gezamenlijke beslissing. Nu we allebei weten waar je staat met je bedrijf en wat je precies wilt, beslissen we in goed overleg of we doorgaan naar de volgende stap. Ben jij ervan overtuigd dat wij je kunnen begeleiden naar een Dream Exit? Zijn wij daarvan ook overtuigd? Is er aan beide kanten voldoende commitment en vertrouwen? Alleen dan gaan we door naar stap 2.

 

2

Business Review

Business Review

De resultaten van het Intake Assessment (stap 1) vormen het uitgangspunt voor de Business Review. In deze tweede stap werken we de plannen voor de toekomst uit aan de hand van het NMB Framework©. Deze leidraad hebben wij speciaal ontwikkeld om je missie te kunnen vastleggen. Ook beschrijven we het Exit Profile waar je naartoe gaat werken. Het beschrijft de ideale versie van je bedrijf op het toekomstige moment waarop de exit plaatsvindt. En natuurlijk maken we een pragmatisch plan om daar naartoe te groeien.

Het NMB Framework© draait om de Missie

In het NMB Framework© staat de Missie centraal. De Missie moet bij iedereen in je organisatie bekend zijn en moet waterdicht zijn. Bovendien moet de Missie in maximaal twee zinnen precies aangeven waar je voor staat en wat je wilt bereiken.

Het is natuurlijk geen toeval dat de domeinen die de Missie omringen, de drie pijlers zijn van de No Monkey Business methodologie: Propositie, Go-to-Market en Delivery.

Propositie: producten / diensten

De Propositie, dat zijn de producten en/of diensten die bijdragen aan het realiseren van je Missie. We zien soms dat de Propositie niet meer aansluit bij de Missie. Een gebrek aan focus is vaak een gevaar voor groei en succes.

Go-to-Market plan en strategie

Als je Propositie staat en duidelijk is, kunnen we aan de slag met je Go-to-Market plan en strategie. Dit onderdeel is volledig afhankelijk van je Propositie. Als die niet volstrekt duidelijk is, raakt de Go-to-Market aanpak versnipperd. Hierdoor kan het gebeuren dat je een hoop geld verspilt.

Delivery – hoe maak je je beloften waar?

Het laatste domein is Delivery. Hoe wordt alles wat je in de Propositie en in al je marketing-uitingen belooft, daadwerkelijk waargemaakt, geproduceerd, opgeleverd en geïmplementeerd? Doen wat je belooft klinkt simpel, maar is de essentie van je bedrijf. Het vasthouden van klanten en een hoge klanttevredenheid vormen de basis voor verdere groei.

Deze drie domeinen zijn nauw met elkaar verbonden. Ook de volgorde is belangrijk. Een onduidelijke Missie kan leiden tot een vage Propositie, waardoor het lastig wordt om tot een helder Go-to-Market plan te komen.

Sub-domeinen Strategy, Team en SysTech©

De hoofddomeinen hebben alle drie dezelfde sub-domeinen:

  • Strategy (wat zijn je strategische doelen?)
  • Team (met wie ga je die doelen behalen?)
  • SysTech© (door welke systemen en processen wordt dit ondersteund?)

Het perspectief van de koper

Een belangrijk onderdeel van deze stap is het standpunt van een fictieve koper. Hoe kijkt een koper naar jouw bedrijf? Wat zou hij graag zien? Door ons te verplaatsen in een mogelijke koper, kunnen we een Exit Profile samenstellen – een beschrijving van het ideaalbeeld waaraan jouw bedrijf voldoet op het moment van de exit.

Analyse, doelen en projecten

Op basis van de resultaten van onze DeepScan© en het Exit Profile maken we een Fit/Gap analyse: op welke onderdelen scoort je bedrijf al goed en waar is nog ruimte voor verbetering? Dit is het moment waarop we overzichtelijke en werkbare projecten definiëren, inclusief taaklijsten en een planning. Hierdoor heeft iedereen helder voor ogen wat er moet gebeuren om het optimale exit-profiel te bereiken. De projecten maken het makkelijk om stap voor stap naar dat profiel toe te werken.

3

Execution Fase

Execution Fase

In deze derde stap gaat het erom dat we doen wat we hebben afgesproken. We maken jouw bedrijf daadwerkelijk klaar voor de volgende groeifase of een Dream Exit. We hebben inzicht, we hebben een missie en we hebben projecten. Het is tijd om een projectteam samen te stellen. No Monkey Business neemt de leiding van de projecten op zich.

We hangen een realistische planning aan elk project. We maken duidelijk hoe de projecten onderling verbonden zijn en van elkaar afhankelijk zijn. De projecten worden door jouw organisatie uitgevoerd, maar in regelmatige sessies met ons opgevolgd. We zijn nauw betrokken bij de opvolging, de bewaking van de doelen en de planning. Als het nodig of nuttig is, schakelen wij vanuit ons “black belt” netwerk specialisten in om je te ondersteunen. De toewijding van jou en je team is onmisbaar voor het succes van je missie.

Ons werk is volledig gericht op waarde-creatie

Alles wat we doen, staat in het teken van waarde-creatie. We zorgen ervoor dat we de beste versie van je bedrijf neerzetten op alle domeinen. Dit kan verschillen per bedrijf, maar kan impact hebben op strategie, systemen, mensen, methodiek, technologie en nog veel meer. Het is afhankelijk van onze analyse en het maturity level van je bedrijf voordat wij aan boord kwamen.

4

Exit Now

Exit Now

In deze laatste stap helpen we je om de markt op te gaan voor het ophalen van kapitaal of om een volledige exit te realiseren.

We hebben samen toegewerkt naar dit moment. Er staat een bedrijf in topvorm op alle gebieden: de Missie is helder, met een mooie Propositie, een duidelijke Go-to-Market strategie en een degelijke Delivery methodologie. Je hebt mooie en tevreden klanten. Je bent klaar voor een Dream Exit.

Er zijn een aantal punten die in deze fase aandacht vragen. Gelukkig heeft No Monkey Business de benodigde knowhow en ervaring om jou er zorgvuldig doorheen te loodsen.

Wij hebben een netwerk van potentiële kopers, zoals venture capital partijen en strategische kopers. Maar ook jouw lijst van kopers nemen we mee. We zorgen voor een gevoel van urgentie bij alle geschikte kandidaten. Onze aanpak in deze fase maximaliseert de waarde.

Doordat we samen het 4-Step Exit Program© hebben doorlopen, staat alles al klaar. Er is een data room ingericht en wij kunnen de gevraagde gegevens met één druk op de knop beschikbaar stellen. Het snel kunnen aanleveren van alle gevraagde informatie geeft de koper veel vertrouwen, wat noodzakelijk is om uiteindelijk tot een succesvolle transactie te komen. Na het ondertekenen van de benodigde papieren sluiten we deze intensieve, productieve fase feestelijk met elkaar af.

Ben je er klaar voor? Doe de QuickScan!

De NMB Quickscan is een handige tool die je snel inzicht geeft in de huidige toestand van je bedrijf. In 25 vragen laten we je nadenken over je organisatie. Doe de NMB Quickscan gratis en vrijblijvend.

Start de QuickScan