Execution Fase

In deze derde stap gaat het erom dat we doen wat we hebben afgesproken. We maken jouw bedrijf daadwerkelijk klaar voor de volgende groeifase of een Dream Exit. We hebben inzicht, we hebben een missie en we hebben projecten. Het is tijd om een projectteam samen te stellen. No Monkey Business neemt de leiding van de projecten op zich.

We hangen een realistische planning aan elk project. We maken duidelijk hoe de projecten onderling verbonden zijn en van elkaar afhankelijk zijn. De projecten worden door jouw organisatie uitgevoerd, maar in regelmatige sessies met ons opgevolgd. We zijn nauw betrokken bij de opvolging, de bewaking van de doelen en de planning. Als het nodig of nuttig is, schakelen wij vanuit ons “black belt” netwerk specialisten in om je te ondersteunen. De toewijding van jou en je team is onmisbaar voor het succes van je missie.

Ons werk is volledig gericht op waarde-creatie

Alles wat we doen, staat in het teken van waarde-creatie. We zorgen ervoor dat we de beste versie van je bedrijf neerzetten op alle domeinen. Dit kan verschillen per bedrijf, maar kan impact hebben op strategie, systemen, mensen, methodiek, technologie en nog veel meer. Het is afhankelijk van onze analyse en het maturity level van je bedrijf voordat wij aan boord kwamen.